در 22 بهمن ضعف اطلاع رسانی سبزها در رشت کاملا مشهود بود
عده ای بطرف دانشگاه علوم پایه رفته بودند ، عده ای به آنها گفته شده بود به خیابان مطهری بروند !
خود بنده نیز که به همراه دوستان در میدان شهرداری حضور داشتیم ، بسیاری از افراد سبز اندیش را که میشناختیم در گوشه ای حضور داشتند و یا حتی میان جمعیت بودند و اصلا از برنامه خبر نداشتند
برخی نماد سبز به دست بسته بودند و در میان مردم دیگر به سکوت ایستاده بودند ، کسانی فرزندان خردسال خود را سبز پوشانده یا به نماد سبز مزین کرده بودند

همچنین با توجه به سیستم صوتی قوی ای که در میدان و اطراف آن نصب شده بود امکان جمع کردن و خبر کردن مردم با شعار نبود.

عده ای در گوشه ای از میدان شروع به شعار دادن کردند که خیلی زود نیروهای امنیتی آنها را متفرق کردند، و گوینده از پشت تریبون آنها را عده ای پشه خطاب کرد و از مردم خواست توجه نکنند
لازم به ذکر است که مردم از مدتها قبل در شهرستانها تهدید شده بودند که در راهپیمایی روز 22 بهمن هر کس دستگیر شود به سالها حبس محکوم خواهد شد
اما در طرف مقابل افرادی بودند که در امنیت کامل ، اطلاع رسانی و تبلیغ فراوان و کاملا سازمان یافته به راهپیمایی آمده بودند
اما در هر صورت ضعف از اطلاع رسانی و کم کاری اصحاب جنبش سبز بود و در شهر حدود یک میلیون نفری رشت باید بیشتر از اینها کار کرد
در مطالب بعدی سعی میکنیم در مورد نحوه هماهنگی فعالان و اطلاع رسانی به مردم عزیز بنویسیم ،لطفا از نظرات مثبت خود ما را آگاه کنید