اين عضو شعبه گيلان سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)، بامداد روز ۸ اسفند، با مراجعه ماموران امنيتی به منزلش بازداشت شده است. ماموران پس از تفتيش منزل وی و ضبط وسايل کارش، وی را به بازداشت گاه اداره اطلاعات رشت منتقل کردند.

اين روزنامه نگار گيلانی که سابقه همکاری با نشرياتی چون «جهان اسلام»، «حيات نو»،»بيان» و … سردبيری برخی نشريات محلی گيلان هم چون «گيلان بهتر» را در کارنامه خود دارد، در طی روزهای گذشته تنها يک بار با منزل خويش تماس گرفته، اما صحبتی از اتهامات يا موارد بازجويی خود بيان نکرده است.
علی انجم روز، پيش از اين نيز در سال ۸۶، به دليل منتشر کردن مطلبی در وبلاگش با شکايت استاندار گيلان مواجه شد که در دادگاه به جريمه نقدی محکوم شد.
رييس ستاد شهروند آزاد گيلان (حاميان مطالبه محور کروبی) چندين بار نيز با تهديدهايی از سوی افراد نانشناس مواجه گرديده بود و يک بار نيز در زمان انتخابات، مورد ضرب و شتم نيروهای لباس شخصی قرار گرفته بود.
بی خبری از وضعيت اين وبلاگ نويس باعث نگرانی خانواده وی شده است. با توجه به مشکلات انجم روز، نزديکان وی نگران سلامتی او هستند.