ادوارنیوز: سیدکوهزاد اسماعیلی، مسوول شعبه گیلان سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) پس از 4 ماه، از زندان ازاد شد.

اسماعیلی که در بامداد روز 13 ابان بازداشت شده بود، پس از تحمل 10 روز حبس در سلول انفرادی از زندان آزاد شد، اما تنها یک روز پس از آزادی، برای اجرای حکم 4 ماه حبس تعزیری خود به زندان لاکان رشت منتقل شد.

حکم 4 ماه حبس وی، در سال 86 از سوی دادگاه عمومی شهر رشت به اتهام نشراکاذیب صادر شده بود.

گفتنی است در مدتی که سیدکوهزاد اسماعیلی مشغول گذراندن دوره حبس خود بود، دادگاه دیگری مجددا برای وی تشکیل و وی را به اتهام نشراکاذیب و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم توسط دادگاه بدوی صادر شده و قابلیت تجدیدنظر را دارد.