چهارشنبه سوری از میراث فرهنگی و آداب شاد ایرانیان است، و یکی از نمادهای فرهنگ شاد و پر نشاط ماست ، برای این روز سعی کنید توصیه های زیر را در حد امکان رعایت کنید

1- از هر عملی که باعث بدنام شدن جنبش سبز میشود پرهیز کنید
2- از هر عملی که باعث آزار مردم میشود بشدت پرهیز کنید و به دیگران هم توصیه کنید انجام ندهند
3- در این جشنواره شاد باشید و دائم سرودهای ملی و محلی بخوانید ، ای ایران ،یار دبستانی ،همراه شو عزیز ،سوگند نامه و….
4- کسانی که از منزل به خیابان اشراف دارند ترجیحا بیرون نیایند و فقط تصویر برداری کنند
5- اگر کسانی مزاحمتان شدند بدون ترس همه با هم فریاد الله اکبر سر دهید و نتیجه را مشاهده کنید
6- بسیجیان و نظامیان ،هموطنان و برادران ما هستند که بعضی از آنها فریب خورده اند، با آنها درگیر نشوید
7- اگر کسانی غیر از پلیس خواستند کسی را دستگیر کرده و ببرند ، به هیچ وجه اجازه ندهید و جلوی این کار را بگیرید
8- ساعت 10 شب هر جایی که هستید ، منزل یا بیرون ، الله اکبر گفتن را شما شروع کنید و به دیگران هم اطلاع دهید

سبز و سربلند باشید