در حال حاضر سه پیشنهاد وجود دارد :
بیست دوم خرداد ساعت 5 میدان شهرداری (بین شهرداری تا سبزه میدان)
بیست دوم خرداد ساعت 5 دانشگاه علوم پایه
بیست دوم خرداد ساعت 5 گلسار
و پیشنهاد شما ؟
هر کدام از این مکان ها نقاط قوت و ضعفی دارند که امیدواریم با همفکری شما عزیزان به یک جمع بندی کلی برسیم و بهترین مکان و برنامه را انتخاب کنیم
همینطور اگر هر کدام از شما عزیزان طرح یا پیشنهادی برای این روز دارید در بخش نظرات وبنوشت بیان کنید