همیشه موقع شروع فریادهای الله اکبر این ترس وجود داره که آیا درست اطلاع رسانی شده یه نه ؟ ، آیا بقیه افراد از برنامه خبر دارند یا نه ، اصلا شروع کنم یا نکنم و ….
پیشنهاد من اینه که برای چند دقیقه سوت بزنیم و همدیگر رو پیدا کنیم و بعد شروع به الله اکبر گفتن کنیم
نظر شما چیه ؟