22 خرداد روزی بود که ما ایرانیان به امید تغییر در وضعیت کشور به پای صندوقهای رای رفتیم ، اما چه زود امیدهای ما با کودتایی نرم بر علیه ملت به یاس تبدیل شد و جواب اعتراض ما مردمان صبور گلوله و زندان شد.
اکنون بعد از گذشت حدود یکسال از آن کودتای نرم ،ما جمعی از فعالان سیاسی و دانشجویی گیلان تصمیم داریم تا در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری تجمعی آرام و به دور از هرگونه خشونت را در رشت و مقابل دانشگاه علوم پایه برگزار کنیم تا بار دیگر حمایت خود را از رهبران جنبش آقایان موسوی ، کروبی و خاتمی و نیز اهداف سبزشان بیان کنیم و این تجمع را طبق اصل 27 قانون اساسی حق مسلم خود میدانیم زیرا که در این قانون صراحتا بیان شده برگزاری تجمعات اگر بدون سلاح و مخالف مبانی اسلام نباشد آزاد است.
در همین راستا از مردم آگاه استان سبز مان گیلان دعوت میکنیم تا با حضور خود در این تجمع ما را یاری کنند و از نیروی انتظامی نیز تقاضا داریم تا امنیت این تجمع را تامین کرده و از ما در مقابل بعضی اراذل و اوباش سازمان یافته که بعضا تجمعات را به خشونت میکشند محافظت کنند
وعده دیدار : رشت ، دانشگاه علوم پایه ،راس ساعت 6