امروز جوی بشدت امنیتی در رشت حاکم بود ، از حدود ساعت 5 براحتی میشد افراد شبه نظامی را اطراف دانشگاه علوم پایه و خیابان های منتهی به آن مشاهده کرد ، بر سر هر تقاطع 2 نفر دائم در حال دیدبانی اوضاع بودند و مدام با تلفن همراه گزارش میدادند ، در تمام کوچه های اطراف منظریه نیروهای لباس شخصی حضور داشتند و اکثرا درون خودرو ها بودند حتی در بعضی از فروشگاه های منظریه هم چند نیروی لباس شخصی حضور داشتند . تنفر از نیروهای سرکوبگر را براحتی از چشم مردم میشد خواند
با وجود این که رهبران جنبش سبز راهپیمایی 22 خرداد را لغو کرده بودند اما بسیاری از مردم امروز به خیابانها آمده بودند و رفت آمد خودروها و مردم بطور غیرعادی درحال افزایش بود ، حدود ساعت 6:30 عده ای از جوانان و دانشجویان که در کنار دانشگاه تجمع کرده بودند به سمت چهارراه میکاییل حرکت کردند و هر چه نزدیک میشدند به جمعیت آنها افزوده میشد و البته نیروهای امنیتی نیز آنها را همراهی میکردند و در یک فرصت مناسب 2 نفر سبز پوش را دستگیر کردند و به تحریک جوانان پرداختند و در این لحظه با فریادهای مرگ بر دیکتاتور رو به رو شدند ، بعد از شعار زمان زیادی طول نکشید که نیروهای سرکوبگر با یورش به جمع تظاهر کنندگان آنها را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار داده و عده ای را دستگیر کردند
لازم به ذکر است که تعداد نیروهای امنیتی و لباس شخصی به حدی زیاد بود که امکان تصویربرداری وجود نداشت