امروز بطور اتفاقی به مطلبی در ستون خبرهای‌برتر‌هفته سایت ارزشی گیلان نیوز (gilannews.ir) برخورد کردم که بسیار متعجب شدم
تیتر مطلب به این شکل بود «موسوی: میرزا کوچک خان اگر عقل داشت با انگلیس و رضاخان نمی جنگید!»
بعد از بررسی ماجرا به موارد زیر رسیدم که جالب بود
– این مطلب برگرفته از روزنامه کیهان است که قصد داشت به خواننده القا کند که خود موسوی چنین حرفی زده است
– نه تنها این مطلب گفته موسوی نیست ، بلکه یادداشتی است از یک وبلاگ نویس که نام وبلاگش تصادفا کلمه است
– متن نوشته شده توسط وبلاگ نویس کاملا تحریف شده و کاملا مطلب متفاوتی به خورد خواننده داده شده ! و در واقع هیچ جای مطلب اصلی چنین چیزی گفته نشده است و خود وبلاگ نویس هم از دیدن این مطلب در روزنامه کیهان متعجب شده

لینک مطلب اصلی در سایت کلمه (http://www.kaleme.com/1389/04/04/klm-24014)
و مقایسه کنید با مطلب منتشر شده در کیهان (http://www.kayhannews.ir/890406/2.htm#other208)
مطلب اصلی از آقای سید مرتضی هاشمی مدنی، نویسنده وبلاگ کلمه می باشد (hashemimadani.net)