در آستانه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب قرار داریم.انقلابی که از اهداف اصلی خود بسیار فاصله گرفته است و از استقلال،آزادی های سیاسی و اجتماعی، جمهوریت و اسلام رحمانی که ستم کردن بر مردم و زور گویی را روا نمیدارد نشانی در خود ندارد.
و اکنون چگونه حاکمیت تظاهر میکند از حرکت های آزادی خواهانه مردم مصر دفاع میکند؟! و تظاهرات را حق قانونی آنها میداند در حالی که بعد از کودتای انتخاباتی سال پیش دست به کشتار، دستگیری و شکنجه مردم معترض ایران زده و هنوز هم برادران و خواهران بی گناه ما در زندان ها اسیر می باشند
هم اینک ما جمعی از دانشجویان و فعالان گیلانی ضمن اعلام همبستگی با مردم مصر و تونس، از درخواست آقایان موسوی و کروبی مبنی بر راهپیمایی در روز 25 بهمن بر علیه نظام های استبدادی حمایت خود را اعلام میداریم و در این راهپیمایی حضور به هم میرسانیم.
تا آخرین نفس راهت ادامه دارد ای شهید…