از 21 بهمن اینترنت در شمال کشور و بویژه شهر رشت با اختلال جدی رو به رو شده است و از بعدازظهر روز 23 بهمن این اختلال در sms های همراه اول نیز به وجود آمده است