مردم رشت که امروز در حمایت از رهبران جنبش سبز و گرامیداشت هقتمین روز 2 شهید روز 25 خرداد به خیابان مطهری آمده بودند با صحنه هایی مواجه شدند که برای بسیاری از آنان عجیب بود امروز نیروهای لباس شخصی به هیچ فردی رحم نمی کردند و با کابل و باتوم به جان مردم افتاده بودند ،در خیابان به راحتی بسیاری از افراد را بازجویی و تلفن همراه آنها را مورد جستجو قرار می دادند ، و به هر نحوی سعی در ایجاد وحشت و پراکنده کردن جمعیت داشتند . در ابتدا تجمع آرام مردم در حدود ساعت 16:30 با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد از این ساعت به بعد تجمعات و درگیری های پراکنده ای در خیابان مطهری روی داد .
درگیری ها امروز تا میدان صیقلان هم کشیده شد و حدود ساعت 17:20 مردمی که در خیابان منتهی به این میدان حضور داشتند شاهد درگیری های گسترده ای در این مکان بودند.
درگیری ها تا ساعت 19:30 ادامه داشت و مردم بسیجیانی را که در سه راه حاجی آباد تجمع کرده و شعار مرگ بر موسوی میدادند هو کردند که در این لحظه آنان به سمت مردم حمله کرده و عده ای از آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این درگیری ها حتی تا مسجد خاتم الانبیا نیز کشیده شد.
امروز شجاعت مردم نیز مثال زدنی بود ،مردم بسیاری از جوانان را از چنگ نیروهای امنیتی نجات دادند و با وجود ایجاد فضای رعب و وحشت توسط نیروهای امنیتی همچنان در خیابان ها حضور داشتند