از مردم غیور و آزادیخواه استان سبزمان گیلان دعوت میکنیم که همراه با شهرهای بزرگ کشور
در روز جهانی زن (8 مارس) به خیابان آمده و ضمن پاسداشت این روز اعتراض خود را نسبت به
زندانی بودن دو بانوی سبز زهرا رهنورد ، فاطمه کروبی و رهبران جنبش سبز اعلام کنند.
تنها حضور سبز و آرام شما در خیابان برای لرزه افکندن بر وجود دیکتاتورها کافیست. وعده دیدار ما سه شنبه 17 اسفند ساعت 5 خیابان مطهری