از حضور سبز شما مردم در خیابان های شهر متشکریم ، بار دیگر نشان دادید که تهدید و ارعاب و لشکر کشی خیابانی خللی در اراده شما وارد نمی کند و به دیکتاتورهایی که اینبار برای برهم زدن شادی شما آمده بودند نشان دادید که از حق و حقوق خود کوتاه نخواهید آمد
در شب چهارشنبه سوری رشت به یک پادگان بزرگ نظامی تبدیل شد ، تمام کسبه و بازاریان در خیابان های گلسار ،مطهری ،منظریه و بیستون از ساعت 5 اخطار دریافت کرده و موظف شدند تا ساعت شش محل کار خود را تعطیل کنند ،حضور نیروهای امنیتی اعم از سپاه ، نیروی انتظامی ، بسیج و اطلاعات در رشت بی سابقه بوده است و از تشکیل هر تجمعی در خیابان های اصلی شهر و بخصوص گلسار جلوگیری می کردند ، اما حضور مردم در گلسار به حدی گسترده بود که نیروهای سرکوبگر را خسته و عصبانی کرده و نیروها دائم مجبور به جنگ و گریز در این منطقه بودند ، نیروهای امنیتی گاهی حتی شادی های ساده مردم در کوچه ها را تاب نیاورده و به آنها یورش می بردند
با این حال تجمعات پراکنده در هر گوشه ای شکل گرفته و بارها ندای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور جوانان به گوش می رسید
برای اولین بار در رشت ماموران امنیتی تفنگ های ساچمه زن و پینت بال بدست داشتند
نیروهای امنیتی اینبار حتی از اتومبیل های ویتارا ،زانتیا و سوناتای شخصی که گفته می شد مربوط به اطلاعات است برای بازداشت جوانان استفاده میکردند
آمار دقیقی از بازداشت های رشت در دست نیست اما مشاهدات مردمی از بازداشت بیش از 50 نفر از جوانان در نقاط مختلف شهر حکایت می کند
با تمام این تدابیر مردم از هر موقعیتی برای شادی و گاهی ابراز خشم نسبت به دیکتاتورها استفاده می کردند و بارها صدای بوق ممتد اتومبیل ها و صدای شعارهای اعتراضی در نقاط مختلف شهر شنیده می شد