دوستانی که اعتقاد به اعمال خشونت و رادیکال کردن جنبش دارند لطفا این نوشته را بخوانند و اگر نظری دارند بگویند

به چند دلیل آتش دیوارنویسی سوزان تر از نارنجک و کوکتل ملوتف است:
اول اینکه با دیدن دیوار نوشته دوستان و همرزمان شما روحیه بیشتری می گیرند و با پر شدن دیوارهای شهر سرکوبگران بیشتر از پیش از بیشمار بودن ما خواهند ترسید
دوم اینکه افراد خنثی و بی اطلاع جامعه با دیدن دیوار نوشته ها متوجه جریان مبارزه می شوند و شاید در دل شجاعت نویسنده شعار را تحسین نمایند و حتی ممکن است تشویق به پیوستن به جنبش شوند. اما با دیدن خشونت، خون و آتش اگر نه معترضین را تحت تبلیغات حکومت عده ای آشوبگر و اوباش نخوانند، حداقل می ترسند و از پیوستن به صف معترضین بطور قطع منصرف خواهند شد. خشونت بیشتر حتی ممکن است موجب ریزش معترضین صلح جو و یا محتاط شود
سوم اینکه آتش می سوزد و تمام می شود و حکومت به اسم شب چهارشنبه سوری و یا اوباشگری قضیه را ماله خواهد کشید اما دیوار نوشته حتی اگر رنگ شود باز ننگی بر پیشانی دیکتاتور خواهد بود و تا مدتها شعار رنگ شده خاری در چشم سرکوبگران خواهد بود
چهارم تجربه لیبی نشان می دهد با بالا رفتن خشونت هیچ امیدی به حمایت سازمانهای بین المللی نمی توان داشت و پیروز میدان کسی است که ابزار قوی تری دارد. جدا از این جامعه ایرانی به هیچ عنوان مانند جامعه اعراب و مخصوصا مردم لیبی حاضر به پرداخت هزینه های سنگین نیست و متاسفانه عافیت طلبی عمومیت زیادی دارد. با رادیکال شدن حرکت نه تنها صف معترضین گسترده نخواهد شد بلکه معترضین محتاط نیز به صف خانه نشینان خواهند پیوست و اینکار مرگ جنبش را در پی خواهد داشت
شاید پرسیده شود خب اثر تظاهرات پراکنده بدون خشونت چیست؟ جواب این است که تظاهرات پراکنده نتیجه ای ندارد اما تظاهرات مستمر و بدون خشونت باعث فرسایش بیشتر سرکوبگران و مخصوصا حکومت خواهد شد. وقفه در کسب و کار ایجاد نارضایتی خواهد کرد و حکومت را دچار هزینه های سنگین تری نسبت به معترضین خواهد کرد

حرف آخر اینکه هر دیوانه ای می تواند آتش روشن کند! اما انتظار از جوانان هوشمند ایرانی این است که بتوانند روش های خلاقانه ای جهت بالا بردن هزینه های حکومت طراحی کنند و با به چالش کشیدن حکومت با کمترین هزینه برای خود بقا را برای حکومت سخت تر نمایند. در کنار آن بالا بردن آگاهی جامعه بسیار مهم است و اگر پیروزی حاصل شود آگاهی جامعه به نظام دموکراتیک تازه پا گرفته کمک بیشتری می تواند بکند و مانع از ارتجاع مجدد شود

منبع : وبلاگ شهید سبز