در پی درگذشت حاج سید اسماعیل موسوی، بسیاری از مراجع ،علما و شخصیت ها با صدور پیامی مصیبت وارده را به میرحسین موسوی و خانواده ایشان تسلیت گفته اند .از جمله شخصیت ها برجسته میتوان به آیت‌الله موسوی اردبیلی ، آیت‌الله بیات زنجانی، سید علی محمد دستغیب، آیت الله العظمی صانعی ، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی اشاره کرد. همچنین خانواده های شهید بهشتی، آیت الله منتظری، خانواده و فرزندان آیت‌الله طالقانی،همسر شهید همت ،همسر شهید باکری ،خانواده های زندانیان سیاسی، زندانیان زندان رجایی شهر ، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ، سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) نیز در پیامی این مصیبت را به میرحسین موسوی تسلیت گفتند.

آیت‌الله دستغیب همچنین بار دیگر خواستار آن شد که هیأت حاکمه به حصر میرحسین و کروبی و همسران ایشان پایان دهند و با تصریح به اینکه “هیچ مجتهد عادلی این حصر را امضاء‌ نمی کند”، خاطرنشان کرد: “هرچند فعلاً جنابعالی در حصر غیر شرعی و غیر قانونی بلکه غیر انسانی می باشید امّا در واقع و حقیقت آزادید، و هر چند مطرود شده غیر شرعی و غیر قانونی می‌باشید امّا در قلب با صفای مردم مؤمن، و مردم آزاده جا دارید.