در سالی که سال آگاهی تا رهایی نامگذاری شده است و در روزهایی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از پنجاه روز است که به همراه همسران شجاعشان در خانه های خود زندانی هستند، گزیده ای از سخنان میرحسین موسوی که در بیانیه ها و پیامهایش آورده شده بود را انتخاب کردیم تا با تکثیر و رساندن آنها به دست مردم، در مسیر گسترش آگاهی گامی هرچند کوچک ولی باارزش برداریم
روی عکس روزنامه کلیک کرده و آن را ذخیره کنید و بعد از پرینت و کپی گرفتن، به دست دیگران برسانید

ما بیشماریم

رسانه شمایید