دوستان پیشنهادات خود را پیرامون روز کارگر بیان کنید ، و این مسئله را هم مد نظر قرار بدهید که پرچم داران این روز فعالان کارگری هستند و ما می توانیم دنبال رو آنها باشیم ، اما تا این لحظه برنامه ای از سوی این عزیزان برای این روز در رشت منتشر نشده است.
اما پیشنهاد ما برای این روز و روزهایی که برنامه های خاصی وجود ندارد این است که فعالیت ها را گسترش دهیم ،درست است که آگاهی رسانی وظیفه همیشگی ماست اما در بعضی از تاریخ های خاص میتوان با اختصاص وقت بیشتر برای این امر مهم، فعالیت ها را گسترش داده و در روز های منتهی به آن تاریخ به پخش شب نامه ، اسکناس نویسی ، دیوار نویسی ، پخش سی دی و …. اقدام کنیم و در خود روز مقرر با قرارهای عمومی دوستانه به احیای خود و دوستان و همچنین همفکری پیرامون مسائل مختلف بپردازیم.
لطفا نظرات و ایده های ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید.