امروز از ساعت 4 جمعیتی که برای مراسم یاد بود ناصر حجازی به مسجد چینیچیان رشت رفته بودند با درهای بسته مواجه شدند و مسئولان مسجد از دادن هرگونه پاسخی به مردم اجتناب میکردند
این مراسم که به دعوت جمعی از دوستداران ناصر حجازی در رشت قرار بود برگزار شود، در رسانه های دولتی نیز اطلاع رسانی شده بود و صدها اعلامیه برای این مراسم در سطح شهر پخش شده بود ، اما به نظر می رسد استقبال مردم و به ویژه جوانان در شبکه های اجتماعی دلیل جلوگیری از اجرای این مراسم بوده است
حاضرین در پشت در های بسته برای شادی روح مرحوم ناصر حجازی صلوات داده و به ذکر فاتحه پرداختند ونهایت شعارهایی در حمایت از ناصر حجازی سر داده شد