شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای از مردم سراسر ایران دعوت کرده است که در سالروز کودتای انتخاباتی سال 88 به خیابان ها آمده و در سکوت کامل خواستار آزادی رهبران جنبش از حصر غیر قانونی و همچنین زندانیان سیاسی شوند.

در قسمتی از این بیانیه آمده است » سکوت مطلق در طول برگزاری راهپیمائی حاکم خواهد بود. به هیچ شعاری پاسخ داده نشود و از هر گونه اقدامی که به خشونت طلبان بهانه برای انجام اقدامات غیر قانونی و ضد انسانی می دهد خود داری شود و رأس ساعت ۸ همه متفرق شوند»
در گیلان نیز گروه های مختلف که از روزهای آغازین جنبش سبز همواره فعال و پویا در حرکت های اعتراضی حضور داشته اند در همین راستا فعال شده و کار اطلاع رسانی برای این روز را آغاز کرده اند.
در نظرسنجی ای که فیس بوک جنبش سبزجنگل و همچنین وبلاگ جنبش سبزگیلان انجام داده است محل این حرکت اعتراضی خیابان مطهری انتخاب شده و برنامه این روز به شرح زیر می باشد1- محل: پیاده روهای خیابان مطهری حد فاصل چهار راه میکائیل تا میدان صیقلان
2- زمان: ساعت ۶ تا ۸ بعد از ظهر. راهپیمایی رأس ساعت ۸ تمام شده و همه متفرق شوند.
3- مسیر حرکت جمعیت در راستای مسیر حرکت خودرو ها خواهد بود (یعنی از چهارراه به صیقلان از سمت راست خیابان و از صیقلان به چهارراه از سمت چپ خیابان)
4- سکوت مطلق در طول برگزاری راهپیمائی حاکم خواهد بود. به هیچ شعاری پاسخ داده نشود و از هر گونه اقدامی که به خشونت طلبان بهانه برای انجام اقدامات غیر قانونی و ضد انسانی می دهد خود داری شود.
5- این حرکت در واقع پیاده روی در سکوت بوده و جهت افزایش هماهنگی و شروعی برای روزهای آینده خواهد بود و راهپیمایی های بعدی در سکوت انجام نمی شود.
6- راهپیمایان با لبان بسته سه خواسته زیر را فریاد خواهند زد:
– آزادی رهبران جنبش و زندانیان سیاسی
– برگزاری انتخابات آزاد
– اقدام موثر و فوری برای حل مسئله گرانی و بیکاری