لطفا پس از مطالعه به اشتراک گذاشته و برای دوستانتان ایمیل کنید ۱- هر چند تنها هم می توان کار کرد ولی در صورتی که جمعی قابل اعتماد داریم و شرایط محیطی اجازه می دهد با ساختن گروه های سه تا حداکثر هفت نفره می توانیم بسیار قدرتمند تر عمل می کنیم. با هم برای راههایی که می توانید با توجه به شرایطتان برای برنامه اطلاع رسانی کنید فکر کنید. و با تقسیم کار عمل کنیم.

2- الزامی ندارد حتما کارهای خارق العاده ای انجام دهیم. زمانی که هر کس به اندازه وسع خودش تلاش کند توان های باور نکردنی شکل می گیرد. پس در این راه حتی جذب یا همراه کردن یک نفر را هم کوچک نشماریم که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

۳- خالق و حامل پیامهایی باشیم که جذاب و در عین حال قابل تکثیر باشند. اگر دستی در هنر دارید پوستر یا کلیب موسیقی طراحی کنید و آنها را برای دیگران ارسال کنید. اگر قریحه ادبی دارید تاثیر یک عبارت منظوم یا یک شعار زیبا را دست کم نگیرید.


۴- در جمع خانواده، دوستان مورد اعتماد و فامیل در مورد تجمع و دلایل اینکه چرا شرکت در آن به نفع همه ی ماست صحبت کنیم. بهتر است لحن صحبت مان دوستانه باشد و از دلایل منطقی برای تشویق آنها استفاده کنیم.

۵- روزنامه تک برگی کلمه و … در مورد تجمع آینده را تکثیر و در اختیار افراد قرار دهیم. می توانیم آنها را به همکار یا همسایه خود بدهیم، به صورت ناشناس روی صندلی اتوبوس جا بگذاریم و زیر درب همسایه یا روی صندلی کلاس قرار دهیم.

۶- اعضا جنبش سبز هیچگاه اخلاق را فراموش نکرده اند. پس توجه کنیم که اطلاع رسانی ما، باعث آسیب رساندن به اموال افراد دیگر نشود. از اعمالی که متضمن توهین، استهزا و یا شیوه های دیگری است که ممکن است دیگران را ناراحت کند دوری کنیم.

۷- مهم است که به هر کسی و با هر و سیله ای اخبار تظاهرات آینده را اعلام کنیم و از آنها بخواهیم این چرخه را با اطلاع دادن به دوستان و آشنایانشان ادامه دهند. مثلا می توانیم زیر بیانیه یا اطلاعیه ای که پخش می کنیم به صورت دست نویس بنویسم » لطفا برای کمک به اطلاع رسانی بعد از مطالعه در اختیار یک نفر دیگر قرار دهید.»

۸ – دیوار نویسی روش بسیار موثری است. اگر می توانید در شرایط امن با همکاری دوست یا اعضای گروه مان این کار را انجام دهیم.

۹- حمل یک ماژیک بالاخص در تاریکی عمل بی خطری است. با نوشتن جملات کوتاه روی کیوسک تلفن، پل عابر پیاده و دیگر مکان هایی عمومی به ادامه راه کمک بسیاری خواهیم کرد.

۱۰- اسکناس ها پیوسته در دست افراد می چرخند و یکی از بهترین جاها برای پخش خبر تجمع هستند. با گذاشتن چند اسکناس میان دیگر اسکناس ها می توانیم حرکت عظیم و بی خطر اطلاع رسانی را انجام دهیم.

۱۱- نوشتن روی تخته سیاه در مکان های آموزشی روش بسیار مناسبی برای گسترش آگاهی است.

۱۲- درباره تظاهرات آینده می توانیم در وبلاگهایمان بنویسم. برای رعایت ملاحظلاتی حتی اگر سخت باشد می توانیم به شکل غیر مستقیم و هوشمندانه به برنامه ی آینده شاره کنیم.

۱۳- در تاکسی، اتوبوس یا هرجای دیگری که با غریبه ها برخورد دارید مثلا با این بهانه که شنیده اید شورای هماهنگی برای 22 خرداد درخواست تجمع داده اند و نیز اعلام شده این تجمع در روز های بعد نیز امکان دارد ادامه یابد؟ می توانید سر صحبت را باز کنید و با توجه به واکنشی که می دهد در این باره دریافت می کنید اطلاع رسانی کنید.

۱۴ – اگر امکان چاپ پوستر یا تکثیر سی دی را به صورت امن داریم این کار را انجام دهیم حتی برای یک فرد.

۱۵- به صورت جملات کوتاه درباره خرداد صحبت کرده درخواست تجمع را تکثیر و در اختیار دیگران قرار دهیم.

موارد اشاره شده در بالا تنها مثال هایی هستند از راه های موثر و بی خطر برای اطلاع رسانی. هر یک از ما می تونیم خلاقانه روشهای خودمان را پیدا کنیم. مهم این است که هر کسی به اندازه وسعش تلاش کند.

http://www.facebook.com/25bahman
Email: 25bahman@gmail.com