دو سال قبل و در چنين روزهايي مردم ايران شاهد شور و شعف وصف ناشدني براي تعيين سرنوشت خويش و اصلاح و تغيير در آنچه گريز از قانون مي پنداشتند بودند . شوري كه با شعور آميخته شد و حماسه اي به ياد ماندني خلق كرد . اما دريغ كه اين حماسه از سوي عده اي بدخواه به يغما رفت و در پي آن اعتراض حماسه سازان نيز پاسخي جز ” خشونت و سركوب ” نيافت .
اكنون و در آستانه ٢٢ خرداد ماه ، روز تجلي اراده ملي براي برچيدن قانون گريزي و دروغ و فريبكاري ، بيش از ۱۱۰ روز از حبس خانگي رهبران نمادين جنبش سبز مردم ايران ، ” ميرحسين موسوي ” و ” شيخ مهدي كروبي ” مي گذرد . بازداشت هاي خودسرانه همچنان ادامه دارد و صدور احكام ناعادلانه قضايي به روالي عادي تبديل شده است . از تشييع پيكرهاي مردمي جلوگيري ميشود و حتي از كشتن دختر در مراسم خاكسپاري پدر نيز ابايي نيست .شايد نيازي به بيان اين مطلب نباشد كه تمامي هزينه هاي داده شده، براي پاسداشت عدالت و برابري و براي يادآوري اين مهم بوده است كه :
رسيدگي و حل و فصل مشكلات و موانع اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تنها در بستر حكومتي مردمي و دموكراتيك محقق خواهد شد و وعده هاي دروغين و پوشالي براي فريب مردم كارساز نيست .
حل معضل بيكاري با جا به جايي تعريف مشاغل ممكن نيست همانطور كه مشكل گراني و تورم با سخن راندن از واقعي شدن قيمت ها و وعده هاي كاهش آن حل نخواهد شد .همانطور كه مشكلات فرهنگي و آموزشي با انحصاري كردن رسانه ها و توقيف روزنامه ها و نشريات و اخراج اساتيد و دانشجويان از دانشگاه ها برطرف نمي شود ، همانطور كه جرم ها و هنجارشكني هاي موجود با صدور احكام دوران جاهليت از ميان نخواهد رفت درست به همان گونه كه دينداري با تعريفات و تفسيرات دلبخواهي و جعلي و سوء استفاده از آن به بدنه جامعه تزريق نخواهد شد و …
اينها تنها بخشي از معضلات و مشكلات متعدد مردم كشوري با تمدن چند هزارساله است كه يكي از ثروتمندترين كشورهاي جهان از لحاظ منابع طبيعي و ثروت هاي خدادادي است و براستي سهم مردم ايران از اين سرمايه ها چيست ؟ چگونه است كه كشوري در ثروت غوطه ور باشد و همزمان بيش از نيمي از جمعيت آن زير خط فقر زندگي كنند ؟ آيا جز با مال اندوزي ها و تماميت خواهي هاي عده اي بدخواه ؟

هموطنان عزيز

زندگي در آسايش و بدور از تنش هاي روزانه حق طبيعي و قانوني همه ماست و حق همواره ستاندني بوده و هست و اين حقوق ميسر نخواهد شد جز با اعتراض به نابساماني هاي موجود كه در اين بين تجمعات خياباني و راهپيمايي ها يكي از جلوه هاي بارز اعتراض محسوب ميشود و تاثير فراواني در روند بهبود شرايط خواهد داشت.
لذا از تمامي آنها كه معترض به وضع موجودند دعوت ميكنيم تا همراه با مردم سراسر ايران و براي تحقق سه خواست اوليه ، ” آ‍زادي رهبران جنبش و زندانيان سياسي ” ، اقدام فوري براي رفع معضل بيكاري و گراني ” و ”برگزاري انتخابات آزاد ” مطابق با بيانيه شوراي هماهنگي راه سبز اميد درتجمع سكوت ٢٢ خردادماه شركت كنند . با سكوت در تجمع ٢٢ خرداد ماه شاهد انفعال روحي و جسمي نيروهاي سركوبگر در برابر مردم خواهيم بود كه اين امر مقدمه اي براي تجمعات بعدي كه قطعا در سكوت نيستند محسوب مي شود ، بنابراين مصرانه تاكيد ميكنيم كه در مقابل اعمال تحريك برانگيزانه نيروهاي سركوبگر ، آرامش خويش را حفظ كنيد تا تك ابزار سركوبگران ، ” خشونت ” ، براي به آشوب كشاندن اعتراضات حدا و به نهايت خنثي گردد . تجمع راس ساعت ۶ بعد از ظهر از مسير پیاده روهای خیابان مطهری حد فاصل چهار راه میکائیل تا میدان صیقلان و در راستای مسیر حركت خوردروها ، از چهارراه به صیقلان از سمت راست خیابان و از صیقلان به چهارراه از سمت چپ خیابان ، آغاز و راس ساعت ۸ شب به پايان خواهد رسيد.

لازم به ذكر است تجمعات خرداد ماه تا تحقق اهداف اوليه ادامه دار خواهد بود ، شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع از نوع ، ساعت و مكان تجمعات بعدي به سايت ” جنبش سبز گيلان ” مراجعه فرماييد.