تجمع راس ساعت ۶ بعد از ظهر از مسير پیاده روهای خیابان مطهری حد فاصل چهار راه میکائیل تا میدان صیقلان و در راستای مسیر حركت خوردروها.

با سكوت در تجمع ٢٢ خرداد ماه شاهد انفعال روحي و جسمي نيروهاي سركوبگر در برابر مردم خواهيم بود كه اين امر مقدمه اي براي تجمعات بعدي كه قطعا در سكوت نيستند محسوب مي شود ، بنابراين مصرانه تاكيد ميكنيم كه در مقابل اعمال تحريك برانگيزانه نيروهاي سركوبگر ، آرامش خويش را حفظ كنيد تا تك ابزار سركوبگران ، ” خشونت ” ، براي به آشوب كشاندن اعتراضات حدا و به نهايت خنثي گردد .