شورای هماهنگی راه سبز امید در فراخوانی از مردم شهرهای مختلف ایران دعوت کرده است که در روز ۲۵ خرداد ، روز تولد جنبش سبز در میادین شهرها حضور به هم رسانند. همچنین در روز ۲۶ خرداد به یاد همه شهدای جنبش بر سر مزارشان حاضر شوند.
در همین راستا جمعی از فعالان گیلانی برنامه ای به شرح زیر اعلام کرده اند:
روز چهارشنبه ساعت 6 تا 8 تجمعی مسالمت آمیز در سبزه میدان و میدان شهرداری.
روز پنج شنبه 26 خرداد ماه به یاد همه شهدای جنبش، حضور بر سر مزار شهید مسعود هاشم زاده در روستای ولی آباد از روستاهای شهر خشکبیجار ،حضور بر مزار شهدای جنگ تحمیلی در تازه آباد و همچنین آرامگاه میرزا کوچک و همینطور شهدای مشروطه در خیابان پرستار.

توضیحات تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.