هاله سحابی در حالی که بعد از 2 سال زندان برای مراسم تشیع پدرش به مرخصی رفته بود به شهادت رسید. هدی صابر در اعتراض به شهادت او اعتصاب غذا کرد و با بی توجهی مسئولین زندان و حاکمیت به شهادت رسید. حالا هم این 12 دلیر مرد که در اعتراض به شهادت هاله و هدی دست به اعتصاب غذا زده اند. آنها میدانند که اگر روز ها و روز ها در اعتصاب بمانند در این حکومت دادرس عادلی وجود ندارد تا به اعتراض آنان رسیدگی کند، پس چرا اعتصاب غذا کرده اند ؟ این یاران در بند که بدون هیچ گناهی در زندان بسر می برند میدانند هر روز که از اعتصاب شان میگذرد چه صدمات جبران ناپذیری بر پیکر شان وارد می شود. پس چرا چنین هزینه سنگینی را متحمل می شوند ؟
شاید می خواهند تلنگری بزنند به بی عملی ما ….