امید رضایی دانشجوی دانشگاه گیلان در آخرین روزهای مهرماه سال ۹۰ توسط اداره ی اطلاعات استان گیلان بازداشت شده است.

بنا به خبرهای رسیده به کلمه، پس از بی خبری چندروزه از وضعیت امید رضایی، دبیر کانون مطالعات دانشگاه گیلان، خانواده این فعال دانشجویی مطلع شدند که وی به مدت ده روز تا این لحظه در مکانی نامعلوم به سر می برد.

بر اساس این گزارش، خانه ی این دانشجو نیز پس از بازداشت مورد تفتیش قرار گرفته و کامپیوتر و وسایل شخصی وی ضبط شده است.

خانواده ی امید رضایی با ابراز نگرانی از وضعیت پسرشان تنها پس از بازداشت طی تماس تلفنی از وضعیت بازداشت وی مطلع شدند.