» نسل ما، محصول مصلحت سنجی شماست »

جــــرس: آریا آرام نژاد، هنرمند حامی جنبش سبز که در جریان حوادث بعد از انتخابات و ماههای پس از آن، به دلیل اجرای قطعاتی در حمایت از جنبش و مخالفت با استبداد، در بازداشت به سر برده بود، طی پرسشی سرگشاده از شورای هماهنگی راه سبز امید، نسبت به انفعال برخی فعالان جنبش سبز انتقاد خود را مطرح کرده است.

به گزارش صفحۀ فیس بوکی این هنرمند حامی جنبش، وی در نامه و پرسش سرگشادۀ خود از شورای هماهنگی راه سبز امید، خطاب به این فعالانِ حامی میرحسین موسوی آورده است:

«گفتند و مجاب شدیم که گروهی با میر حسین موسوی هستند و میر حسین ، بلندگوی آنهاست . پس بعید نبود وقتی که یک فرد از جمعی حذف شود آن جمع که فقط بلندگویش را از دست داده ، به راهش ادامه دهد و چه خیال که بلندگویش در حصر و یا کشته شده باشد ؟!

حالا ماهها از عدم حضور میر حسین موسوی می گذرد می توان خوب فهمید که چیزی «غایب» است .

نه فقط بلندگویی ، که «ادبیاتی» غایب شده است . چه شد آن لحن حکیمانه ، معرفتی، ادبی و هم – سیاسی بیانیه ها (که با امضای میر حسین موسوی صادر می شد) به یک باره به لحن رسمی و ادبیات کلیشه ای بیانیه های تشکیلاتی مبدل گردید؟! بیانیه هایی چند خطی برای تکذیب و محکوم کردن و تبّری و تولّی جستن !
نه! چیزی غایب شده است !

پرسش من از شما این است که چگونه این جمع ، که فرد مهمی را از دست داده به سادگی از کنارش گذشته است ؟! چرا سکوت می کند ؟! و چرا شما عین خیالتان نیست که ماه هاست «میر حسین موسوی و ادبیاتش» از میان رفته و صرفا در حاشیه، محترم نگاه داشته شده است ؟!

این سوال ، قصد ایجاد توهم توطئه ای را ندارد اما پرسشی جدی است و می خواهد بداند شما چه پاسخی برایش دارید ؟!

لابد ریش سفیدهای قوم فریاد بر خواهند آورد که «مصلحت حکم می کند» !

بله! نسل ما ، محصول مصلحت سنجی شماست !

با احترام آریا آرام نژاد