با پوزش از تمامي همراهان سبز به علت تاخير در انتشار بيانيه جهت حمايت از تجمع 25 بهمن و اعلام آمادگي براي شركت در آن. سعي خواهيم كرد در روزهاي آينده چرايي اداره شدن اين چنيني تارنماي جنبش سبز گيلان را به اطلاع شما عزيزان برسانيم.
با تشكر از همه شما عزيزان

متن بيانيه جنبش سبز گيلان در حمايت از تجمع 25 بهمن 90 :
به نام خدا
بار ديگرعطر و بوي دل انگيز آزادگي به مشام مي رسد، گويي خاطره اي به ياد ماندني، حماسه وار نزديك مي گردد و ما را به سوي خويش فرا مي خواند و با پرسش هايي آشنا، تحقق آرمان هايمان را فرياد ميكند، گويي از تك تك ما مي پرسد :

آيا همچنان بر خواسته هاي خويش با استقامت استواري ميكنيد؟ آيا هنوز سرودهاي ازجان برخواسته گمنامان راه سبز آزادي را بر زبان جان، جاري مي سازيد؟ آيا همچنان سخن حق شهدا، اسرا و خانواده هاي داغ ديده شان را در دل مرور مي نماييد و بر راه سبزي كه در آن گام برداشته ايد، افتخار ميكنيد؟ آيا غير از اين است كه هر روز با چشماني اندوهناك زمزمه وار مي پرسيد :

چرا كوه هاي سر به فلك كشيده با مشاهده استقامت خانواده والا مقام شهدا، رهبران و اسراي جنبش سبز، بر خود نمي لرزند و امواج سهمگين دريا در مقابل قدرت نفوذ كلام ايشان در قلب هاي مردم ايران، از هم گسسته نمي گردد ؟ چرا خورشيد تابان در مقابل قدرت تابش كلام آزادي محو نمي گردد و مهتاب در مقابل چشمان هميشه در انتظار كودكان اسراي سربلند جنبش سبز، سر تعظيم فرود نمي آورد ؟

و حال پاسخ مردم قدردان ايران چه خواهد بود؟ آيا جز با حضوري سبز و پرمعنايي ديگر، مي توان آزادي خواهي و آگاهي و سربلندي ايرانيان را به تمامي جهانيان اثبات كرد و قدردان استقامت و شجاعت تمامي فداكاران راه حق آزادي بود؟

بدون شك مردم آگاه و شجاع گيلان كه اينك كشور خويش را در وخيم ترين شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي و عزت و شرف خويش را در خطري جدي مي بينند بار ديگر همگام با تمامي هموطنان خويش در جاي جاي سرزمين پهناور ايران، 25 بهمن ماه حضوري سبز به هم خواهد رساند تا با زنده نگاه داشتن كلام حق شهداي راه آزادي، خواب را از چشم سياه ديوان انسان نما بربايند، اثبات نمايند كه آرمان هايشان همانند سخنان ديكتاتورهاي جمهوري اسلامي تنها در قامت يك شعار باقي نخواهد ماند تا راه را براي دستيابي به آزادي و آزادگي هموارسازند و چراغي نو بيافروزند در دل هاي رنج كشيده خانواده شهدا و اسرا و تمامي مردم ايران.

وعده ديدار ما، رشت، خيابان مطهري به سمت چهارراه ميكائيل، ساعت 4 تا 7 عصر همزمان با ساير شهرهاي ايران