به اطلاع کلیه مردم شریف گیلان می رساند که » جنبش سبز گیلان » با عنایت به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و بنا به دلایل ذکر شده در بیانیه 29 اسفندماه 1391 خود اعلام می دارد که در شرایط کنونی، جامعه ایرانی نیاز مبرم و مسلم به اصلاحات را به معنای تغییر فضای امنیتی به شرایط برابر زیست سیاسی احساس میکند که با تحقق این امر می توان به درمان در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و … امیدوار بود. در همین راستا » جنبش سبز گیلان » در عین پایبندی به اصول خویش، همراهی خود را با آقای » حسن روحانی » اعلام می دارد و از تمامی مردم آگاه و دلسوز گیلان خواهان حمایت همه جانبه از ایشان است. در پایان لازم می بینیم تا بیان داریم که دست یابی به آرامش، آزادی و آبادانی تنها با حضور همه جانبه در انتخابات پیش رو دست یافتنی است چرا که انتخابات فرآیندی مردم سالارانه است و تنها در پیروزی در آن خلاصه نمی گردد.

جنبش سبز گیلان

92/03/21